دپارتمان مجازی شهرسازی و معماری
موسسه علمی آرمان شار برنا

Urbanism24.ir

آموزش آنلاین همسان با دوره های حضوری
تحقق عدالت آموزش تخصصی شهرسازی در سراسر کشور

دوره های برگزیده

دوره های شهرسازی >
سی ساعت
260,000 تومان
مهندس آیدا صفرلو
آموزش مباحث نرم افزار Photoshop و شیت بندی در قالب مثال های کاربردی شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری
پیشرفته
17 درس گفتار
سی ساعت
افزودن به لیست دلخواه
260,000 تومان
دوره های شهرسازی >
4.7
4.7 (3)
290,000 تومان
دکتر هادی حاجی وند
4.7
4.7 (3)
آموزش تمامی مباحث تخصصی نرم افزار ArcGIS در قالب مثال های کاربردی شهرسازی (مقدماتی تا پیشرفته)
پیشرفته
21 درس گفتار
چهل ساعت
افزودن به لیست دلخواه
290,000 تومان
دوره های شهرسازی >
سی ساعت
225,000 تومان
دکتر هادی حاجی وند
آموزش تمامی مباحث تخصصی نرم افزار SketchUp در قالب مثال های کاربردی شهرسازی (مقدماتی تا پیشرفته)
متوسط
15 درس گفتار
سی ساعت
افزودن به لیست دلخواه
225,000 تومان
دوره های شهرسازی >
سی ساعت
325,000 تومان
مهندس فرشاد شریعت پور
آموزش تمامی مباحث تخصصی نرم افزار City Engine در قالب مثال های کاربردی شهرسازی (مقدماتی تا پیشرفته)
پیشرفته
21 درس گفتار
سی ساعت
افزودن به لیست دلخواه
325,000 تومان
تکنیک ها و مهارت های شهرسازی >
سی ساعت
420,000 تومان
مهندس فرشته دهقان
آموزش مباحث آزمون تحلیلی-تشریحی (مرحله 2) کنکور برنامه ریزی شهری (مقدماتی تا پیشرفته)
پیشرفته
19 درس گفتار
سی ساعت
افزودن به لیست دلخواه
420,000 تومان
تکنیک ها و مهارت های شهرسازی >
سی ساعت
420,000 تومان
مهندس مهسا مشتاقی
آموزش تمامی مباحث تخصصی اسکیس طراحی شهری به صورت پیشرفته (صفر تا صد)
متوسط
32 درس گفتار
سی ساعت
افزودن به لیست دلخواه
420,000 تومان
دوره های شهرسازی >
دوازده ساعت
390,000 تومان
مهندس آیدا صفرلو
دریافت مشاوره تحصیلی در خصوص آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری به شکل تخصصی و فردی
پیشرفته
8 درس گفتار
دوازده ساعت
افزودن به لیست دلخواه
390,000 تومان