کمیسیون موارد خاص

این فرم مخصوص دانش پذیران دوره های مجازی است که با بخشی از سامانه آموزشی با مشکل مواجه شده اند و برای تصمیم گیری و مساعدت در حل مشکل، به مدیریت ارجاع داده می شود.

اطلاعات تماس:

آدرس پستی:

تهران، ونک، انتهای گاندی شمالی، موسسه آرمان شار برنا

تلفن:

+982128427097

تلگرام:

armansharborna@

درخواست بررسی موارد خاص آموزشی

  • به زبان فارسی نوشته شود
  • عنوان دوره ثبت نامی خودتان را درج کنید
  • حتما با کیبورد اعداد انگلیسی وارد کنید
  • لطفا مشکل (های) خود را انتخاب کنید.
  • مشکل خود را به شکل شفاف و کامل توضیح دهید.
  • خلاصه درخواست خود را به شکل شفاف بنویسید