دوره های آموزشی

مرتب سازی براساس
تکنیک ها و مهارت های شهرسازی >
16 جلسه
370,000 تومان 222,000 تومان
مهندس فرشته دهقان
آموزش مباحث آزمون تحلیلی-تشریحی (مرحله 2) کنکور برنامه ریزی شهری (مقدماتی تا پیشرفته)
پیشرفته
19 درس گفتار
16 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
370,000 تومان 222,000 تومان
تکنیک ها و مهارت های شهرسازی >
24 جلسه
300,000 تومان 195,000 تومان
مهندس مهسا مشتاقی
آموزش تمامی مباحث تخصصی اسکیس طراحی شهری به صورت پیشرفته (صفر تا صد)
پیشرفته
33 درس گفتار
24 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
300,000 تومان 195,000 تومان
دوره های شهرسازی >
18 جلسه
240,000 تومان 95,000 تومان
مهندس علی جمیلی
آموزش تمامی مباحث تخصصی نرم افزار AutoCAD در قالب مثال های کاربردی شهرسازی (مقدماتی تا پیشرفته)
پیشرفته
30 درس گفتار
18 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
240,000 تومان 95,000 تومان
دوره های شهرسازی >
11 جلسه
260,000 تومان 90,000 تومان
مهندس آیدا صفرلو
آموزش مباحث نرم افزار Photoshop و شیت بندی در قالب مثال های کاربردی شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری
پیشرفته
17 درس گفتار
11 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
260,000 تومان 90,000 تومان
دوره های شهرسازی >
4.9
4.9 (7)
290,000 تومان 100,000 تومان
دکتر هادی حاجی وند
4.9
4.9 (7)
آموزش تمامی مباحث تخصصی نرم افزار ArcGIS در قالب مثال های کاربردی شهرسازی (مقدماتی تا پیشرفته)
پیشرفته
21 درس گفتار
13 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
290,000 تومان 100,000 تومان
دوره های شهرسازی >
5
5 (1)
225,000 تومان 90,000 تومان
دکتر هادی حاجی وند
5
5 (1)
آموزش تمامی مباحث تخصصی نرم افزار SketchUp در قالب مثال های کاربردی شهرسازی (مقدماتی تا پیشرفته)
متوسط
15 درس گفتار
10 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
225,000 تومان 90,000 تومان
دوره های شهرسازی >
13 جلسه
325,000 تومان 120,000 تومان
مهندس فرشاد شریعت پور
آموزش تمامی مباحث تخصصی نرم افزار City Engine در قالب مثال های کاربردی شهرسازی (مقدماتی تا پیشرفته)
پیشرفته
21 درس گفتار
13 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
325,000 تومان 120,000 تومان
دوره های شهرسازی >
دوازده ساعت
390,000 تومان
مهندس آیدا صفرلو
دریافت مشاوره تحصیلی در خصوص آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری به شکل تخصصی و فردی
پیشرفته
8 درس گفتار
دوازده ساعت
افزودن به لیست دلخواه
390,000 تومان