سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش اول: آشنایی با نرم افزار AutoCAD ، درس گفتار 6

تمرین و کرکسیون بخش اول اتوکد

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش اول: آشنایی با نرم افزار AutoCAD ، درس گفتار 5 جلسه ۵: نحوه کار با موس، کلیدها و انواع حالات نمایشی
تکمیل
بخش دوم: دستورات پایه و پیشرفته ، درس گفتار 1 جلسه ۶-الف: آموزش کاربردی دستورهای ترسیمی و دستورات کمکی