سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش اول: آشنایی با مبانی اسکیس طراحی شهری ، درس گفتار 1

جلسه ۱: ترسیم خطوط، هاشور، حجم و سایه

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

معرفی اجمالی دوره ، درس گفتار 1 فایل ویدئویی معرفی دوره اسکیس
تکمیل
بخش اول: آشنایی با مبانی اسکیس طراحی شهری ، درس گفتار 2 جلسه ۲-الف: پوشش گیاهی و متریال، آب و کف سازی