سلام. از این دوره رضایت دارید؟

جلسات باکیفیتی در این دوره تعبیه شده که می توانید خریداری کنید

خرید دوره
- خرید به صورت گروهی؟ -
خرید گروهی

سرفصل جلسات

بخش چهارم: طراحی اقلیمی ، درس گفتار 1

جلسه ۱۴: اصول طراحی در اقلیم های مختلف

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

بخش سوم: تکنیک های طراحی شهری ، درس گفتار 8 آزمون جامع بخش سوم
تکمیل
بخش چهارم: طراحی اقلیمی ، درس گفتار 2 جلسه ۱۵: آموزش طراحی در لبه های ساحلی و رودخانه ها