درباره سامانه فیدار

درباره سامانه فیدار

فیدار از کجا و چرا به وجود آمد؟

چندین سال است که کمپین ها، درخواست ها و انتقادات زیادی به مدل و فرایند استخدام شهرسازی در کشور به راه افتاده هست. در این میان، شعار ورود به حرفه شهرسازی نیز توسط مسئولین، افراد فعال در مجامع علمی و اجرایی و … نیز به گوش می رسد؛ اما آنچه همیشه اتفاق افتاده است، نامه نگاری ها و وضع قوانین بوده و آنچه همیشه از آن غفلت شده و به فراموشی سپرده شده؛ عمل کردن و پیاده کردن قوانین و … بوده است. سامانه فیدار، کوششی است صادقانه و دلسوزانه برای شناسایی نخبگان شهرسازی و معماری و نشان دادن این استعدادها به کارفرمایان و مجموعه هایی که قصد دارند بخشی از کار خود را به حرفه مندان شهرسازی و معماری بسپارند. فاز اول سامانه فیدار، در هفتمین سالگرد تاسیس موسسه آرمان شار برنا تاسیس و راه اندازی شده و امیدواریم با همکاری همگان، بتوانیم خدمتی نوین و منحصربفرد به جامعه شهرسازی و معماری کشور تقدیم کنیم.

آغاز به کار

تماس با ما

اگر جویای ما هستید...

تقریبا بیش از 80درصد ساختار کار موسسه آرمان شار برنا، به صورت دورکاری و توسط نخبگانی از سراسر کشور انجام و مدیریت می شود. تلاش ما طی 7 سال حضور در عرصه شهرسازی و معماری، فعالیت تعهدمند و حرفه ایست.

ارتباط از جنس همراهی