دکتر هادی حاجی وند

دکتر هادی حاجی وند

4.88
8 بازدید

دوره های معلم

دوره های شهرسازی >
4.9
4.9 (7)
290,000 تومان 130,000 تومان
دکتر هادی حاجی وند
4.9
4.9 (7)
آموزش تمامی مباحث تخصصی نرم افزار ArcGIS در قالب مثال های کاربردی شهرسازی (مقدماتی تا پیشرفته)
پیشرفته
21 درس گفتار
13 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
290,000 تومان 130,000 تومان
دوره های شهرسازی >
5
5 (1)
225,000 تومان 120,000 تومان
دکتر هادی حاجی وند
5
5 (1)
آموزش تمامی مباحث تخصصی نرم افزار SketchUp در قالب مثال های کاربردی شهرسازی (مقدماتی تا پیشرفته)
متوسط
15 درس گفتار
10 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
225,000 تومان 120,000 تومان