اخبار دپارتمان Urbanism24

به استحضار می رساند همزمان با شروع به کار و راه اندازی سامانه دپارتمان مجازی Urbanism24، چهار دوره تخصصی ArcGIS، CityEngine، AutoCAD و SketchUp به سیستم اضافه شده و کاربران و علاقمندان می توانند در این دوره ها ثبت نام نمایند. سامانه به طور کاربر پسند طراحی شده است؛ به طوری که هر یک از کاربران می توانند با مراجعه به صفحه اختصاصی هر دوره آموزشی، توضیحات، ویژگی ها و سرفصل آموزشی دوره ها را مطالعه کرده  و نسبت به ثبت نام در آن اقدام نمایند. افتخار موسسه آرمان شار برنا، ارائه خدمات آموزشی نوین و باکیفیت در سرتاسر ایران است و به خود می بالیم که در کنار دوره های حضوری، توانسته ایم دوره های مجازی را با کیفیت همسان دوره های حضوری ارائه کنیم.