پُرسینو - سامانه متمرکز پشتیبانی، پرسش و پاسخ و ارتباط با مدرس