کنکور و آزمون های علمی

تکنیک ها و مهارت های شهرسازی >
16 جلسه
370,000 تومان 222,000 تومان
مهندس فرشته دهقان
آموزش مباحث آزمون تحلیلی-تشریحی (مرحله 2) کنکور برنامه ریزی شهری (مقدماتی تا پیشرفته)
پیشرفته
19 درس گفتار
16 جلسه
افزودن به لیست دلخواه
370,000 تومان 222,000 تومان
دوره های شهرسازی >
دوازده ساعت
390,000 تومان
مهندس آیدا صفرلو
دریافت مشاوره تحصیلی در خصوص آمادگی کنکور کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری به شکل تخصصی و فردی
پیشرفته
8 درس گفتار
دوازده ساعت
افزودن به لیست دلخواه
390,000 تومان